รับทำบัญชีบางนา รับทำบัญชีสมุทรปราการ
หน้าหลัก รับทำบัญชี รับทำภาษ บริการอื่นๆ ติดต่อเรา  

รับทำบัญชี บางนา , รับทำบัญชี สมุทรปราการ

รับทำบัญชี ย่านสุขุมวิท อุดมสุข อ่อนนุช บางนา สวนหลวง ศรีนครินทร์ บางพลี พัฒนาการ บางกะปิ สำโรง ลาดกะบัง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
รับทำบัญชีในราคาถูก และให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการรับทำบัญชีให้แก่ท่าน

รับทำบัญชีให้กับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า และบุคคลธรรมดา
ราคาในการรับทำบัญชีตกลงกันได้ในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจของท่าน
รับทำบัญชีบางนา รับทำบัญชีสมุทรปราการ

*** เอกสารประกอบการรับทำบัญชี
ถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ทางเราจะมีพนักงานไปรับเอกสารให้ค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รับทำบัญชีรายเดือนและ รายปี

  1. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ, ขาย, รับ, จ่ายและทั่วไปพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารให้ด้วย
  2. จัดทำสมุดรายวัน และบัญชีแยกประเภทตามมาตรฐานบัญชี
  3. ปิดงบการเงิน, จัดทำงบการเงิน(งบดุลและงบกำไรขาดทุน) พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง, รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้การค้า, ทะเบียนสินทรัพย์, เจ้าหนี้การค้า, ภาษีค้างจ่ายต่างๆ และรายการอื่นที่จำเป็น

ทำภาษีรายเดือน

  1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด.94)และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)
  2. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
  3. จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สปช.3)
  4. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ.ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
  5. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
  6. ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
  7. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพเพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

ยินดีให้บริการ รับทำบัญชีบางนา รับทำบัญชีสมุทรปราการ สอบถามหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ รับทำบัญชีบางนา รับทำบัญชีสมุทรปราการ ก่อนได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน รับทำบัญชีบางนา รับทำบัญชีสมุทรปราการ ราคาถูก ประหยัด รองรับตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

รับทำบัญชี บางนา , รับทำบัญชี บางนา ราคา , รับทำบัญชี บางนา ราคาถูก , รับทำบัญชี บางนา ครบวงจร , รับทำบัญชี บางนา แนะนำ , รับทำบัญชี บางนา รายวัน , รับทำบัญชี บางนา รายเดือน , รับทำบัญชี บางนา รายปี, รับทำบัญชี สมุทรปราการ , รับทำบัญชี สมุทรปราการ ราคา , รับทำบัญชี สมุทรปราการ ราคาถูก , รับทำบัญชี สมุทรปราการ แนะนำ , รับทำบัญชี สมุทรปราการ ครบวงจร , รับทำบัญชี สมุทรปราการ รายวัน , รับทำบัญชี สมุทรปราการ รายเดือน , รับทำบัญชี สมุทรปราการ รายปี