หน้าหลัก รับทำบัญชี รับทำภาษ บริการอื่นๆ ติดต่อเรา  

รับทำบัญชี บางนา , รับทำบัญชี สมุทรปราการ

รับทำภาษีรายเดือน

 1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงาน ณ.ที่จ่าย ( ภงด.1)
 2. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ.ที่จ่าย ( ภงด.3)
 3. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ.ที่จ่าย ( ภงด.53)
 4. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม-VAT ( ภพ.30)
 5. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะ-VAT ( ภธ.30)
 6. จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน

ทำภาษีประจำปี

 1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด.94)และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)
 2. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 3. จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สปช.3)
 4. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ.ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 5. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
 6. ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงิน
  ให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
 7. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพเพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

รับทำบัญชี บางนา , รับทำบัญชี บางนา ราคา , รับทำบัญชี บางนา ราคาถูก , รับทำบัญชี บางนา ครบวงจร , รับทำบัญชี บางนา แนะนำ , รับทำบัญชี บางนา รายวัน , รับทำบัญชี บางนา รายเดือน , รับทำบัญชี บางนา รายปี, รับทำบัญชี สมุทรปราการ , รับทำบัญชี สมุทรปราการ ราคา , รับทำบัญชี สมุทรปราการ ราคาถูก , รับทำบัญชี สมุทรปราการ แนะนำ , รับทำบัญชี สมุทรปราการ ครบวงจร , รับทำบัญชี สมุทรปราการ รายวัน , รับทำบัญชี สมุทรปราการ รายเดือน , รับทำบัญชี สมุทรปราการ รายปี