หน้าหลัก รับทำบัญชี รับทำภาษ บริการอื่นๆ ติดต่อเรา  

รับทำบัญชี บางนา , รับทำบัญชี สมุทรปราการ

รับทำบัญชีรายเดือนและ รายปี

  1. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ, ขาย, รับ, จ่ายและทั่วไปพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารให้ด้วย
  2. จัดทำสมุดรายวัน และบัญชีแยกประเภทตามมาตรฐานบัญชี
  3. ปิดงบการเงิน, จัดทำงบการเงิน(งบดุลและงบกำไรขาดทุน) พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง, รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้การค้า, ทะเบียนสินทรัพย์, เจ้าหนี้การค้า, ภาษีค้างจ่ายต่างๆ และรายการอื่นที่จำเป็น

อัตราค่าบริการ-รายเดือน

 

อัตราค่าบริการ-รายปี

 

รับทำบัญชี บางนา , รับทำบัญชี บางนา ราคา , รับทำบัญชี บางนา ราคาถูก , รับทำบัญชี บางนา ครบวงจร , รับทำบัญชี บางนา แนะนำ , รับทำบัญชี บางนา รายวัน , รับทำบัญชี บางนา รายเดือน , รับทำบัญชี บางนา รายปี, รับทำบัญชี สมุทรปราการ , รับทำบัญชี สมุทรปราการ ราคา , รับทำบัญชี สมุทรปราการ ราคาถูก , รับทำบัญชี สมุทรปราการ แนะนำ , รับทำบัญชี สมุทรปราการ ครบวงจร , รับทำบัญชี สมุทรปราการ รายวัน , รับทำบัญชี สมุทรปราการ รายเดือน , รับทำบัญชี สมุทรปราการ รายปี